Zelfreflectie

Het jaar is gelijk begonnen met dat wat we volgens mij het gehele jaar zullen ervaren. Namelijk dat alles wat nog in de Kern vast wordt gehouden nu los komt. Dit gaat gepaard met emoties, vooral angst. Maar de Kracht en Veiligheid van de Mens ligt in hem Zelf. Het gaat erom, zeker sinds 2012, dat wij na ons Zelf durven te kijken en weer de Kracht en de veilige Basis in ons Zelf leren voelen. De voorbereidingstijd gaat ten einde. Alles wat aan oude Energieën nog aanwezig is wordt getransformeerd. Je kan pas iets Nieuws creëren als het Oude er niet meer is. Je kan niet op de Basis van iets Ouds iets Nieuws opbouwen, dat blijft OUD.
Wij zijn hier om met z`n allen iets totaal Nieuws neer te zetten. Wij zijn op het diepste in ons Zelf hierop voorbereid, en al die lagen die je nog tegenhouden om bij jou Kern te kunnen komen en dat te voelen en zien, die lagen zijn we al jarenlang aan het afbouwen, bewust of onbewust. Iedereen op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. En nou zijn we bij de diepste laag belandt. Daarom voelt alles zo heftig en soms amper nog te dragen.
Maar de vraag is dan, hoe ga jij ermee om? Ga je mee in al die emoties of kan je bij jeZelf blijven? Durf jij jeZelf te zien/erkennen in de reflectie die je te zien/voelen krijgt? Alles wordt in de buitenwereld gespiegeld, in het groot als collectief en het klein dicht bij jeZelf, gezin, werk, partner….en jeZelf. 

Hoe mensen op mij reageren en ik op hen, welke situaties ik aantrek in mijn leven, dat bepaal ik Zelf, meestal onbewust. Het zegt wie ik op dat moment ben op alle niveaus van het Zijn. Door zelfreflectie ga ik op ont-dekk-ingsreis naar mijn Zelf, wie IK werkelijk BEN.
Hoe bewuster ik met mijn Zelf omga om zo beter leer ik mijn Zelf kennen en al die Zelfdelen die het Ware Zelf wat ik werkelijk ben uitmaakt. Zelfdelen zijn onbewuste delen waar jij je door Zelfreflectie bewust van wordt en die daardoor de kans krijgen om geheeld en geïntegreerd te kunnen worden in jou.

Let jij erop hoe jij gereflecteerd wordt door anderen of bepaalde situaties? Wat doe je als je negativiteit gereflecteerd krijgt door iets of iemand. Ga jij die persoon of situatie liever uit de weg en oordeel en veroordeel jij gelijk, of kijk je in jeZelf waarom jij bijvoorbeeld boos of geïrriteerd reageert.
Voor mijn gevoel is bij de meeste mensen onbewust de eerste reactie om die persoon of situatie de schuld te geven, en pas als het veilig voelt durft men in zich Zelf te kijken.
Ik zie dat als een afweersysteem om de confrontatie met jeZelf (delen) niet aan te moeten gaan.
Wat er volgens mij gebeurt als je door iets of iemand bijvoorbeeld boos wordt is, dat er een Energieherkenning plaats vindt. Tenslotte is alles energie. Er is een Zelfdeel van jou dat onbewust aanwezig is en dat met de energie van die persoon of situatie op een bepaald vlak resoneert. Dat maakt een energetische reactie los die zich via een emotie laat waarnemen. In dit geval ben je boos. Dat Zelfdeel draagt de energie van een ervaring in zich die met boosheid te maken heeft. Er vindt nu door die persoon of situatie een energetische herkenning plaats (bewustwordingsproces) met dat Zelfdeel, wat zich hierdoor gezien voelt. Maar dit voelt niet fijn of veilig voor jou. Dus je eerste reactie is om het weer weg te stoppen want je hebt het niet voor niets ooit eerder weggestopt. Je wil die emoties die daarmee verbonden zijn niet voelen, met het gevolg dat je daardoor dat Deel van jeZelf weer afwijst. Door te oordelen of veroordelen probeer jij je te beschermen om niet in contact te moeten komen met dat Deel in jeZelf. Dit heeft wel tot gevolg dat die Energie nog steeds in jou aanwezig is via dat Zelfdeel. Dat betekend dat als je er niets aan doet je de volgende keer weer die Energieherkenning krijgt via de buitenwereld (spiegel/reflectie) maar deze keer nadrukkelijker en meestal veel onaangenamer als de eerste keer.
Als je er wel na durft te kijken en jij herkent dat in dit geval de boosheid met een Deel van jeZelf te maken heeft kan het geheeld worden. Helen is niets anders dan jeZelf Heel te maken. Dat betekend dat al onze Zelfdelen, die multidimensionaal vertegenwoordigd zijn, via Zelfreflectie, erkent en gezien kunnen worden om zo in het fysieke lichaam geïntegreerd te worden. Dit is hoe wij uiteindelijk als multidimensionale Wezen de ervaring kunnen maken van Heel te Zijn in onze fysieke lichamen.
Het begint met de verantwoordelijkheid nemen voor jeZelf door na en in jeZelf te kijken (zelfreflectie) zodat er een Eenheid in jeZelf kan ontstaan, een veilige Basis.

Nou is het niet altijd makkelijk om je Zelfdelen waar te nemen of er mee in contact te komen. Je kan zo in een emotie zitten dat je er moeilijk alleen weer uit kan komen. Het Zelfdeel is dan zo nadrukkelijk aanwezig dat je er niet meer omheen kan wat tot gevolg heeft dat er geen afstand is om er iets mee te doen. Het dringt jou dan als het ware aan de kant en neemt het over, helemaal of gedeeltelijk, waardoor je niet anders kan als vanuit die emotie te handelen tot jij je er bewust van wordt. Of als jij je niet bewust bent dat het Deel van jou op de vordergrond treed, dan trek jij telkens weer dezelfde situaties en mensen aan die jou dat Deel van jeZelf spiegelen. En dat gebeurt dan zolang tot jij je van dat Deel bewust wordt.

Als je er zelf niet uitkomt om hiermee om te gaan zijn er altijd mensen die jou hierin kunnen ondersteunen. Wat dat betreft is er genoeg aanbod waar zeker ook iets voor jou bij zit. Voel bij jeZelf wat het meeste met je resoneert en wat goed voelt.